Termeni şi condiţii

Definiţii

Termenii „CafeGradiva.ro”, „cafegradiva.ro”, „Cafe Gradiva”, „site-ul”, „Asociaţia Gradiva”, „noi”, „noastră”, „noastre” reprezintă Asociaţia Gradiva şi serviciile sale oferite prin site-ul https://cafegradiva.ro.

Asociaţia Gradiva are sediul în Bucureşti şi este înregistrată la Registrul entităţilor / unităţilor de cult, sub nr. INTERNT-204405374-2020, cu cod de înregistrare fiscală 42015651.

Prin termenii „utilizator”, „dumneavoastră”, „vă” înţelegem toate persoanele fizice şi / sau juridice care accesează site-ul https://cafegradiva.ro, indiferent de motiv. Prin termenul „membru” Cafe Gradiva înţelegem toate persoanele fizice şi / sau juridice care au un cont personal pe site-ul https://cafegradiva.ro, înregistrându-se pe bază de adresă de email.

Termenii „Regulament”, „Acord”, „Contract”, „Termeni şi condiţii” sunt folosiţi pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acceptarea contractului de utilizare

Acest contract se aplică site-ului https://cafegradiva.ro, serviciilor şi conţinutului acestuia.

Site-ul CafeGradiva.ro, serviciile şi conţinutul acestuia vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dumneavoastră. fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu folosiţi site-ul CafeGradiva.ro şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi „Termenii şi condiţiile” noastre. Cafe Gradiva poate revizui oricând acest document, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi „Termeni şi condiţii” deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului CafeGradiva.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor

Serviciile oferite de site-ul CafeGradiva.ro sunt servicii de informare şi servicii de promovare.

Servicii de informare. Site-ul CafeGradiva.ro oferă utilizatorilor acces la o colecţie bogată de resurse şi instrumente online care include: informaţii din domeniul sănătăţii şi al sănătăţii mintale, servicii de promovare pe web.

Servicii de promovare. Serviciile de promovare CafeGradiva.ro includ promovarea subsumată ca Profil profesional PRO Cafe Gradiva, Profil profesional ORG Cafe Gradiva, promovarea de evenimente (cursuri, ateliere, conferinţe etc.) prin intermediul site-ului CafeGradiva.ro.

Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile CafeGradiva.ro includ diverse anunţuri, mesaje administrative şi că aceste mesaje sunt implicite calităţii de utilizator şi calităţii de membru CafeGradiva.ro, neexistând opţiunea de a renunţa la astfel de mesaje. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că aceste servicii includ şi publicitate, iar publicitatea este necesară site-ului CafeGradiva.ro pentru furnizarea serviciilor sale. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite „aşa cum sunt”, iar cafegradiva.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate.

Calitatea de membru

Calitatea de membru al site-ului CafeGradiva.ro se acordă în urma înregistrării pe site.

Acordarea calităţii de membru se face în următoarele situaţii:

a) utilizatorul este autor la CafeGradiva.ro, respectiv publică articole proprii pe site;

b) utilizatorul utilizează unele servicii de promovare CafeGradiva.ro, respectiv Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva;

c) utilizatorul are atribuţii şi activităţi de redactare, tehnoredactare, editare şi administrare a site-ului.

Datele dumneavoastră, precum şi înnoirea lor sunt trimise site-ului, iar site-ul vă va deschide un cont personal pe site. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că, în situaţia în care sunteţi autor la CafeGradiva.ro şi / sau utilizaţi servicii de promovare CafeGradiva.ro nu aveţi acces la contul personal pe site-ul CafeGradiva.ro ori la editarea propriului Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva, informaţiile dumneavoastră fiind completate şi înnoite de site, pe baza datelor pe care le trimiteţi site-ului, din proprie iniţiativă şi / sau solicitate de site.

Beneficiile membrilor

Ca autor Cafe Gradiva, membrul are dreptul de a publica articole pe site şi de a-i fi promovate prin diferite mijloace. Articolele propuse de membru spre publicare pe site pot fi refuzate de site, fără a da socoteală, în cazul în care site-ul consideră că nu întrunesc condiţii şi exigenţele editoriale, că nu se integrează în politica editorială a site-ului sau din orice alt motiv.

Ca utilizator al serviciilor de promovare CafeGradiva.ro, membrul are beneficiile prevăzute pe paginile de informare şi ofertă pentru realizarea Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva.

Relaţia dintre membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva şi utilizatori

La primirea unui apel telefonic sau de alt fel, a unui mesaj de e-mail sau a unei alte forme de contactare şi de solicitare şi / sau întrebare de la un utilizator, decizia de a oferi terapie sau alte servicii acelui utilizator, precum şi tipul şi conţinutul acestor servicii este o chestiune de judecată profesională şi evaluare a membrului cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva, care îşi asumă întreaga responsabilitate în această privinţă. Nimic din aceşti „Termeni şi condiţii” sau din orice alt document sau material publicate de sau în numele CafeGradiva.ro nu va fi interpretat astfel încât să permită membrului cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva să utilizeze oricare dintre serviciile furnizate de CafeGradiva.ro în scopuri terapeutice ori ca parte a terapiei sau ca servicii de asistenţă medicală şi / sau psihologică, psihoterapeutică, psihiatrică etc. pentru orice persoană fizică. În mod similar, nimic din aceşti „Termeni şi condiţii” sau orice alt document sau material publicate de sau în numele CafeGradiva.ro nu va fi interpretat ca o cerinţă ca membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva să furnizeze servicii utilizatorilor care iniţiază contactul cu aceşti membri prin intermediul CafeGradiva.ro. Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva de la CafeGradiva.ro înţeleg că sunt în întregime responsabili să stabilească dacă ar trebui să furnizeze servicii unui anumit utilizator şi înţelege şi este de acord că toate evaluările şi tratamentele sau orice alt serviciu pe care le oferă oricărui utilizator al CafeGradiva.ro se face în mod independent şi în afara CafeGradiva.ro. Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg că site-ul CafeGradiva.ro oferă publicitate membrilor şi că nu este în nici un fel implicat în evaluarea sau tratamentul sau terapia oferite de membri utilizatorilor, pacienţilor sau clienţilor.

Acreditări verificate

Informaţiile despre terapeuţii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva sunt furnizate exclusiv de către terapeuţi. Atunci când vedeţi pe site menţiunea „Acreditări verificate”, înseamnă că site-ul Cafe Gradiva a verificat dreptul de liberă practică (sau licenţa profesională sau echivalentul) al terapeutului, pe baza dovezilor furnizate de terapeut. Terapeutul declară pe proprie răspundere că nu este subiectul oricărei interdicţii şi / sau restricţii şi / sau prevederi care îl împiedică să practice şi că nu este subiectul unor măsuri luate împotriva sa în urma unor cazuri dovedite de malpraxis.

Dacă remarcaţi că orice informaţie din directorul / registrul terapeuţilor Cafe Gradiva şi / sau dintr-o pagină de profil profesional nu corespunde realităţii sau este inadecvată, vă rugăm să ne semnalaţi observaţia dumneavoastră folosind pagina de Contact a site-ului.

Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru comunicarea dumneavoastră cu un terapeut pe care îl contactaţi prin intermediul directorului / registrului terapeuţilor Cafe Gradiva şi / sau al paginilor de profil profesional ale terapeuţilor şi / sau prin intermediul oricărei alte secţiuni sau funcţii a site-ului. În nici o situaţie şi în nici o privinţă CafeGradiva.ro nu este răspunzătoare pentru orice alegere pe care o puteţi face sau pentru orice decizie pe care o puteţi lua pe baza informaţiilor furnizate de CafeGradiva.ro.

Site-ul CafeGradiva.ro nu este conceput ca un instrument pentru verificarea acreditărilor, calificărilor, competenţelor sau experienţei terapeuţilor. Includerea pe site a terapeuţilor, fie cu Profil Profesional PRO Cafe Gradiva, fie ca autori de articole şi diferite texte şi materiale, fie în orice altă formă nu implică recomandarea sau aprobarea terapeuţilor, după cum nici omiterea terapeuţilor de pe site nu implică dezaprobarea lor de către CafeGradiva.ro. Cafe Gradiva nu garantează că directorul / registrul terapeuţilor CafeGradiva.ro sau paginile de profil profesional sau oricare altă parte a site-ului sunt corecte sau complete.

Responsabilitatea membrului cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva

Membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţelege şi este de acord că trebuie să furnizeze site-ului date adevărate, exacte, actuale şi complete despre sine şi despre formarea, calificările, competenţele, experienţa profesională şi activitatea sa profesională, potrivit formularelor de înregistrare pe care le primeşte de la site, şi să menţină aceste date adevărate, exacte, actuale şi complete.

Membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţelege şi este de acord că trebuie să trimită o notificare, în scris sau prin email, către CafeGradiva.ro în cazul în care dreptul de liberă practică sau licenţa profesională i-a fost suspendată, revocată sau a expirat sau dacă există orice altă modificare sau schimbare în aceste privinţe.

Membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţelege şi este de acord, prin acceptarea prezenţilor „Termeni şi condiţii”, cu faptul că, în urma suspendării dreptului de liberă practică ori a licenţei sale profesionale, profilul său profesional poate fi modificat sau chiar dezactivat şi retras de pe site.

Membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţelege şi este de acord că site-ul CafeGradiva.ro are dreptul de a suspenda ori chiar de a anula calitatea sa de membru şi să refuze orice folosire actuală sau viitoare a serviciilor site-ului, fără vreun motiv sau fără o înştiinţare prealabilă.

Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro îşi rezervă dreptul ca în orice moment să îşi întrerupă, temporar sau permanent, serviciile, integral sau parţial, inclusiv pe cele de Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi Profil profesional ORG Cafe Gradiva, fără o înştiinţare prealabilă. Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro nu va fi răspunzător față de membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva sau față de terți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor site-ului.

Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza informațiile profilului membrilor, inclusiv, dar fără a se limita la, textele profilului profesional, alte texte, informaţii de contact și orice alt conținut pe care membrul l-a trimis sau nu, într-un efort pentru a crește precizia, a reduce erorile de ortografie și de gramatică, a elimina conținutul duplicat de pe alte site-uri web, a îmbunătăți calitatea generală a narațiunii și a crește numărul de recomandări potențiale pentru membri. Membrii înţeleg şi sunt de acord că nu există nici o garanție că modificările CafeGradiva.ro aduse profilului profesional vor duce la realizarea obiectivelor menționate mai sus. CafeGradiva.ro, la propria discreţie, poate sau nu să notifice membrii cu privire la astfel de modificări.

Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord să nu publice textele de la profilul profesional de la CafeGradiva.ro şi pe alte site-ul web. Membrii înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro îşi rezervă dreptul de a opta pentru „no-index” (ascundere de motoarele de căutare pe internet) a profilurilor profesionale al căror conţinut este într-o măsură semnificativă duplicat sau copiat de pe alte site-uri, stabilirea acestei măsuri fiind în întregime la discreţia CafeGradiva.ro.

Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro înţeleg şi sunt de acord că site-ul CafeGradiva.ro îşi rezervă dreptul să promoveze directorul / registrul terapeuţilor şi profilurile lor profesionale prin intermediul a diverse parteneriate, activităţi promoţionale, publicitate.

Membrii cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva înţeleg şi sunt de acord că spațiul de listare furnizat membrului nu va fi subînchiriat altora și nici nu va fi utilizat în alte scopuri decât cele menționate aici.

Obligaţii la înregistrarea pe site

Pentru a folosi serviciile de promovare oferite de site-ul CafeGradiva.ro, vă obligaţi:

a) să furnizaţi date adevărate, exacte, actuale şi complete despre dumneavoastră;

b) să menţineţi şi să înnoiţi, atunci când situaţia o cere sau când site-ul vă solicită, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, care sunt inexacte sau complete, Cafe Gradiva are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului CafeGradiva.ro.

Contul, parola şi securitatea datelor

Sunteți de acord să sesizați Cafe Gradiva în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării dumneavoastră. Cafe Gradiva nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dumneavoastră.

Pentru toți utilizatorii, Cafe Gradiva, dacă consideră de cuviință, poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care utilizatorii beneficiază sau poate să scoată și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Cafe Gradiva poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, să întrerupă furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi necesare orice alte formalităţi în acest sens.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile CafeGradiva.ro, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, și luați la cunoștință și sunteți de acord că site-ul poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-ului și toate informațiile în legătură cu acesta și / sau să interzică orice acces ulterior la serviciile CafeGradiva.ro. Mai mult, Cafe Gradiva nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și / sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul CafeGradiva.ro.

Utilizatorii care au un cont creat pe site, numiţi „membri”, înţeleg şi acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum şi orice accesare sau vizitare în continuare a site-ului constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a acestor „Termeni şi condiţii” şi a oricărei prevederi ai acestora.

Utilizarea serviciilor de promovare pe internet pentru psihologi, psihoterapeuţi, psihiatri, psihanalişti, logopezi, psihopedagogi, consilier vocaţionali, coach-i, terapeuţi cu drept de liberă practică, clinici, organizaţii şi asociaţii profesionale şi culturale etc.

Utilizatorul se obligă să pună la dispoziţia site-ului toate materialele şi informaţiile necesare promovării produselor şi serviciilor acestuia conform solicitărilor site-ului către utilizator exprimate prin emailuri, telefoane şi mesaje text (sms) sau pe WhatsApp şi prin formularele online trimise utilizatorului spre completare. Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul campaniei de promovare desfăşurată pe site pe baza informaţiilor şi materialelor furnizate site-ului, pentru materialele publicitare utilizate (inclusiv pentru ideile şi mesajele conţinute de acestea) şi pentru conţinutul paginilor de internet la care vor trimite materialele utilizate în această campanie, dacă e cazul. Site-ul va putea refuza includerea materialelor publicitare ale campaniei pe site, în totalitate sau în parte, în toate situaţiile în care va aprecia că această măsură este necesară şi în orice moment.

Declaraţii şi garanţii. Utilizatorul declară şi garantează că deţine toate autorizaţiile cerute de lege pentru produsele şi / sau serviciile promovate prin intermediul site-ului şi că, potrivit prevederilor legale aplicabile acestora, este pe deplin autorizat să presteze serviciile şi / sau să comercializeze produsele promovate. Utilizatorul se obligă să apere site-ul şi pe administratorul site-ului împotriva oricăror acţiuni în justiţie, proceduri, pretenţii sau cereri de orice fel formulate de către orice terţe persoane sau autorităţi în legătură cu materialele publicitare furnizate de utilizator, cu drepturile de orice fel invocate de utilizator şi / sau de terţi asupra acestora, cu obligaţiile de orice fel încălcate de utilizator în legătură cu produsele şi / sau serviciile promovate pe site, şi să despăgubească site-ul şi administratorul site-ului faţă de orice cheltuieli şi costuri (inclusiv cheltuielile de judecată) angajate în legătură cu cele de mai sus.

Tarife, plăţi şi termene pentru produse şi / sau servicii

Având în vedere că anumite produse şi / sau servicii disponibile prin intermediul site-ului sunt contra cost, cum ar fi realizarea şi publicarea pe site a unui Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau a unui Profil profesional ORG Cafe Gradiva sau promovarea de evenimente pe site şi prin intermediul site-ului, utilizatorul se obligă să achite către site, prin firma parteneră SC Firma de câmpie SRL, tariful pentru respectivele servicii, potrivit informaţiilor disponibile pe site în pagina de plată – pentru Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi Profil profesional ORG Cafe Gradiva, sau în oferta transmisă de site prin email sau prin alte forme – pentru promovarea de evenimente pe site şi prin intermediul site-ului). Un utilizator va putea accesa serviciile respective conform prevederilor din „Termeni şi condiţii” şi conform informaţiilor disponibile pe site numai după plata tarifelor corespunzătoare.

Utilizatorul nu poate cere rambursarea acestor tarife în nici o situaţie în care a încălcat oricare dintre prevederile prezentelor „Termeni şi condiţii”.

Tarifele sunt exprimate în euro şi / sau în lei (RON).

Site-ul îşi rezervă dreptul de a schimba tarifele pentru oricare dintre servicii şi de a stabili noi tarife în orice moment, potrivit propriei opţiuni. Orice modificare de tarife va deveni operantă imediat după notificarea în acest sens a utilizatorului (prin email sau prin afişarea acesteia pe site, potrivit opţiunii site-ului).

Sunt aplicabile următoarele reguli pentru transferul de la utilizator către site a tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate în favoarea utilizatorului: a) utilizatorul va transfera în avans site-ului contravaloarea serviciilor, plata sumei fiind considerată efectuată doar în momentul în care contul bancar al site-ului a fost creditat cu suma respectivă; b) utilizatorul înţelege şi acceptă că rambursarea de către site a sumelor plătite de acesta, indiferent de motivul invocat sau de cuantumul sumei, nu este posibilă. Plata se va face prin card, potrivit instrucţiunilor disponibile pe site. În cazul promovării de evenimente pe site, plata se va face prin transfer bancar online. Având în vedere efectuarea plăţii prin card, utilizatorul se supune în întregime „Termenilor şi condiţiilor” operatorului de plăţi, Cafe Gradiva.ro fiind absolvită în întregime de orice răspundere cu privire la orice probleme întâlnite în efectuarea plăţii.

CafeGradiva.ro îşi rezervă dreptul de a accepta sau de a refuza orice plată, indiferent de forma de plată.

Utilizatorul înţelege şi este de acord să suporte toate taxele şi impozitele aplicabile sau orice alte taxe impuse potrivit prevederilor legale în materie în legătură cu utilizarea serviciilor de către utilizator, precum şi toate comisioanele sau spezele de orice fel prevăzute pe site sau datorate în orice mod în legătură cu sumele transferate cu orice titlu site-ului.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că, după ce a plătit contravaloarea serviciilor, este necesar să aştepte o perioadă de timp variabilă până când serviciul va deveni activ, iar utilizatorul va putea beneficia de serviciu. Pentru a putea beneficia de serviciu, utilizatorul se obligă să furnizeze site-ului toate informaţiile şi materialele pe care site-ul i le solicită.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitarea dumneavoastră suntem nevoiți de a divulga în acest scop datele dumneavoastră altor terți furnizori de servicii ai Asociaţiei Gradiva (furnizori servicii mentenanță site, servicii procesare plată, SC Firma de câmpie SRL etc.).

Responsabilitatea utilizatorului

Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni, precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi sau le puneţi la dispoziţie în mod public pe site-ul https://cafegradiva.ro.

Vă obligaţi să nu faceţi următoarele:

a) să publicaţi material cu drept de autor dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

b) să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;

c) să publicaţi o imagine sau afirmaţie explicit sexuală;

d) să publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;

e) să încărcaţi, să postaţi, să difuzaţi sau să transmiteţi în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);

f) să încărcaţi, să postaţi, să difuzaţi sau să transmiteţi în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, junk mail, spam, scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări, tip chestionare sau sondaje online, cu excepţia porţiunilor de serviciu care sunt formate cu acest scop;

g) să aveţi adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeaşi temă;

h) să promovaţi sau să furnizaţi informaţii despre modul de desfăşurare a activităţilor ilegale, să promovaţi rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau să promovaţi orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, să furnizaţi informaţii despre modul de a fabrica, de a achiziţiona sau de a asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri crush.

Cafe Gradiva nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de utilizatori, inclusiv de membri, şi nu girează vreo părere exprimată de utilizatori şi inclusiv de membri.

Cafe Gradiva acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de utilizatori. Dacă i se solicită de către utilizator, Cafe Gradiva poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate.

Cafe Gradiva îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând comentariile, concursurile, îi garantaţi Asociaţiei Gradiva dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conținutul (în întregime sau parțial), la scară internațională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteți oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menționate înainte, posesorul unui astfel de material publicat pe site își menține orice drepturi care ar putea derivă de aici.

Apreciem mesajele clienților noștri și venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenționăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ținem seama întotdeauna de idei creative, sugestii, invenții sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Utilizarea materialelor

Cafe Gradiva vă autorizează să vizualizați și să faceți download la o singură copie a materialelor de pe site-ul CafeGradiva.ro doar în scopuri personale și pentru uz necomercial. Conținutul acestui site, textele, grafică, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea Cafe Gradiva. Compilația (adică adunarea și rearanjarea) conținutului acestui site web este dreptul exclusiv al Cafe Gradiva, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveți permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.

Utilizatorii site-ului https://cafegradiva.ro/ nu au dreptul de a desfășura nici o activitate de colectare a datelor (indiferent de natura acestor date și de modul de colectare) prin intermediul https://cafegradiva.ro/.

Pe serverele care sunt închiriate de site accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare și / sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației române în vigoare.

Proprietatea materialelor și informațiilor introduse pe site-ul CafeGradiva.ro

Transmiţând către Cafe Gradiva materiale, pe care le furnizați, le postați sau le încărcați, dumneavoastră sunteți de acord să acordați CafeGradiva.ro permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă, de a menționa numele dumneavoastră în legătură cu materialul pe care l-ați transmis și dreptul de a cesiona la rândul lui toate aceste drepturi oricărui partener Cafe Gradiva. În ceea ce priveşte toate articolele / postările, textele şi materialele pe care le publicaţi la Cafe Gradiva, dumneavoastră sunteţi de acord să le publicaţi în exclusivitate la CafeGradiva.ro, respectiv să nu le mai fi publicat anterior în altă parte şi să nu le mai publicaţi în altă parte nici ulterior publicării lor la CafeGradiva.ro.

Nu se vor pretinde și nici acorda nici un fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Asociaţia Gradiva nu are obligația de a posta pe site sau de a folosi în orice mod materialul furnizat de dumneavoastră. Asociaţia Gradiva are, de asemenea, dreptul să șteargă materialul dumneavoastră în orice moment și fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Relația cu firmele şi companiile care fac publicitate pe site-ul CafeGradiva.ro

Cafe Gradiva desfăşoară campanii publicitare și promoții în cadrul site-ului. Pe site pot fi livrate atât bannere Google Adsense, cât și campanii promoționale directe. Acestea au rolul de a susține financiar site-ul CafeGradiva.ro.

Corespondența, afacerile sau participarea în promoții ale firmelor şi companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-ului, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră și a acestor companii. CafeGradiva.ro nu este răspunzătoare și nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații sau rezultat din prezența unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului CafeGradiva.ro.

Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordați dreptul CafeGradiva.ro de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

Legături către alți furnizori de informații sau servicii

Site-ul CafeGradiva.ro poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece CafeGradiva.ro nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luați cunoștință și sunteți de acord că Asociaţia Gradiva nu este responsabilă de disponibilitatea acestora și nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.

Mai mult, recunoașteți și sunteți de acord că Asociaţia Gradiva nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Responsabilitățile CafeGradiva.ro

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, CafeGradiva.ro nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor CafeGradiva.ro, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, CafeGradiva.ro (prin agenții, administratorii și angajații săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.

Cafe Gradiva nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de alți utilizatori, disponibile pe site. Informațiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte.

Cafe Gradiva nu garantează în nici un fel şi în nici o situaţie competenţele în sănătate şi în sănătate mintală a persoanelor înscrise în directorul / registrul terapeuţilor care poate fi aflat la această adresă; https://cafegradiva.ro/2020/06/psiholog-psihoterapeut-psihiatru-terapeut.html şi / sau urmând legături (link-uri) şi căutări pornind de la această adresă. În nici o situaţie nu folosiţi site-ul şi / sau menţiunea „Acreditări verificate”, aflate pe paginile persoanelor înscrise în directorul / registrul terapeuţilor pentru a verifica dreptul de liberă practică, acreditările, calificările, competenţele şi orice alte informaţii profesionale şi etice necesare cu privire la persoanele înscrise pe site. Vă rugăm să contactaţi, în scopul verificării dreptului de liberă practică, acreditărilor, calificărilor, competenţelor şi a oricăror alte informaţii despre persoanele înscrise pe site, organismele abilitate, cum ar fi Colegiul Psihologilor din România şi / sau altele.

Materialul poate conține inexactități sau greșeli de scriere. Cafe Gradiva nu își asumă veridicitatea și exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luați cunoștință și sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului conținut sau plasat de dumneavoastră pe site.

Site-ul https://cafegradiva.ro/ permite utilizatorilor săi să adauge comentarii și permite găzduirea, partajarea și publicarea conținutului disponibil pe acest site către rețele de socializare

Folosirea opțiunilor site-ului pe care utilizatorii le au la dispoziție (de exemplu: publicarea de comentarii) este în totalitate responsabilitatea acestora. Orice comunicări sau materiale pe care aceștia le transmit prin intermediul site-ului https://cafegradiva.ro/ vor fi publicate pe site, fiind considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. CafeGradiva.ro are dreptul să nu publice / să șteargă orice comentarii ale utilizatorilor cu conținut licențios sau care afectează imaginea Cafe Gradiva, Asociaţia Gradiva sau partenerilor lor.

Limitarea responsabilității

În toate cazurile, va sfătuim să mergeți la medicul dumneavoastră de familie dacă vă îngrijorează starea dumneavoastră de sănătate. Răspunsurile și / sau informațiile oferite de noi sunt doar de natură educațională, culturală şi informativă și nu pot fi considerate, în nici o situație, ca fiind asimilate unor consultații medicale sau analize medicale de specialitate, CafeGradiva.ro neputând fi considerată responsabilă pentru nici una dintre problemele dumneavoastră de sănătate. CafeGradiva.ro, Asociaţia Gradiva, precum și toți colaboratorii ale căror sfaturi pot fi întâlnite la CafeGradiva.ro nu pot fi considerați răspunzători pentru nici un prejudiciu / pierdere de orice fel. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că dumneavoastră, ca utilizator al site-ului https://cafegradiva.ro, nu veți înainta nici o acțiune judecătorească împotriva Asociaţiei Gradiva sau a partenerilor acesteia, indiferent de modul în care ați utilizat informația furnizată de noi.

Afirmați în mod expres că ați luat cunoștință și sunteți de acord că Asociaţia Gradiva nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă site-ul a fost înainte informat de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului CafeGradiva.ro;

b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;

c) declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului CafeGradiva.ro;

d) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele afirmații:

a) utilizarea serviciilor site-ului CafeGradiva.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul „așa cum sunt” sau „așa cum sunt disponibile”.

b) CafeGradiva.ro nu oferă nici o garanție că:

(i) serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

(ii) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

(iii) rezultatele ce se vor putea obține din folosirea site-ului CafeGradiva.ro și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;

(iv) orice eroare de program va fi corectată;

c) orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de CafeGradiva.ro se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesați site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că site-ul este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele şi informaţiile, dar fără a se limita la acestea, preluate pe site de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul şi caracterul de „comunicate de presă”. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că toate informaţiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ şi orientativ şi că site-ul nu poate fi tras la răspundere în nici un caz şi în nici un mod pentru veridicitatea şi validitatea conţinutului site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Folosirea oricăror informaţii furnizate prin intermediul site-ului şi a serviciilor site-ului va fi făcută de utilizator în întregime pe propria răspundere.

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că orice feedback, răspunsuri la sondaje şi chestionare, sugestii pe care le oferă CafeGradiva.ro intră în proprietatea noastră şi pot fi folosite şi publicate de noi la discreţia noastră, inclusiv în scopuri promoţionale şi comerciale.

Membrul cu Profil profesional PRO Cafe Gradiva şi / sau Profil profesional ORG Cafe Gradiva este de acord să își asume întreaga răspundere pentru profilul şi/ sau profilurile din director / registrul terapeuţilor și toate celelalte listări publicate (inclusiv informații, ilustrații, fișiere, imagini, revendicări, date, text, software, muzică, sunet / audio, fotografii, grafică, video, mesaje sau alte materiale), inclusiv directorul, profilurile și listările pe care CafeGradiva.ro le-a editat, și este de acord să își asume orice responsabilitate pentru revendicările sau acţiunile care pot apărea de aici împotriva CafeGradiva.ro.

Generalități

Dacă una sau mai multe prevederi din „Termeni și condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termeni și condiții”, acestea rămânând în vigoare. Acești „Termeni și condiții” constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și CafeGradiva.ro în privința utilizării site-ului CafeGradiva.ro.

Aceste condiții pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.

Prezentul acord constituie un contract de utilizare dintre dumneavoastră și Cafe Gradiva și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului CafeGradiva.ro, impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și Cafe Gradiva. Puteți de asemenea fi supuși unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiți alte servicii CafeGradiva.ro sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software al oricărui terț. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și CafeGradiva.ro vor fi guvernate de legile aplicabile în România.

Mențiuni speciale ale Contractului adresate utilizatorilor şi membrilor site-ului https://cafegradiva.ro:

1. NU aveți voie sub nici o formă să faceți publicitate pe site-ul https://cafegradiva.ro prin alte forme decât cele permise. De exemplu: nu aveți voie să faceți publicitate în secţiunea de Comentarii în mod repetat și evident la diverse produse, tratamente sau practici.

2. NU aveți voie să folosiți în formulare puse la dispoziția dumneavoastră cod HTML. CafeGradiva.ro își rezervă oricând dreptul de a șterge acest cod și, dacă consideră necesar, poate șterge contul de membru.

3. NU aveți voie să folosiți formularele puse la dispoziția dumneavoastră în alte scopuri decât cele pentru care sunt prevăzute.

4. NU aveți voie, ca firma medicală, să vă publicați produsele că anunțuri. Acest lucru duce la ștergerea tuturor produselor introduse de către CafeGradiva.ro și eventual ștergerea contului dumneavoastră.

Ultima actualizare: 01.11.2020