Acord de confidenţialitate

CafeGradiva.ro

Acord de confidențialitate – Cafe Gradiva

Privim confidențialitatea datelor ca o componentă fundamentală a activității noastre. Acordul de confidențialitate și practicile noastre se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.

Acest acord de confidențialitate se aplică site-ului CafeGradiva.ro, deținut și operat de persoana juridică a Cafe Gradiva, Asociaţia Gradiva, cu sediul în Bucureşti, România. În sensul prezentului Acord de confidențialitate, termenii „CafeGradiva.ro”, „cafegradiva.ro”, „Cafe Gradiva”, „site-ul”, „Asociaţia Gradiva”, „noi”, „noastră”, „noastre” reprezintă Asociaţia Gradiva şi serviciile sale oferite prin site-ul https://cafegradiva.ro.

Acest acord de confidențialitate reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. Acordul de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Acordul descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.

Noi prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul UE. Activitățile noastre sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

Asociaţia Gradiva este considerat operatorul de date și va decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Definiții

În acest Acord de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majusculă de mai jos vor avea același înțeles ca în „Termenii și condițiile” noastre.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii

Acordul nostru de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

– Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;

– Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

– Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;

– Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;

– Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;

– Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;

– Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;

– Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca site-ul să livreze serviciile din Acordul de confidenţialitate;

– Ai dreptul să soliciți acces la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre și să ne trimiți informații, ți se poate solicita să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem opera și îmbunătăți activitățile noastre comerciale și serviciile. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul nostru web, aplicațiile mobile, e-mail, formulare online, alte soluții electronice sau software acceptate de noi, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.

În principal, colectăm date cu caracter personal, cum ar fi numele, datele de naștere, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul livrării serviciilor noastre.

În plus, colectăm date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea IT și securitate, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de sprijin, colaborare în proiecte interne și a echipelor și activităților organizaționale.

Achiziționăm date de de la terți, de exemplu informaţii despre statutul profesional etc. Aceste informații nu sunt date cu caracter personal, însă le combinăm ulterior cu datele cu caracter personal.

Aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în formulare de înscriere şi în secțiunile de contact ale site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care Cafe Gradiva colaborează și / sau altor terți furnizori de servicii ai Asociaţiei Gradiva (servicii hosting site, procesare și mentenanță site, servicii procesare plată și transport produse shoponline).

Cu toate acestea, Cafe Gradiva a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Newsletter

Dacă v-ați abonat în secțiunile de Newsletter Cafe Gradiva aflate pe site-ul https://cafegradiva.ro/, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut editorial, respectiv evenimente și anunțuri legate de acest conținut.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse când solicitați anularea abonării la Newsletter-ul Cafe Gradiva, respectiv ștergerea acestor date.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul Cafe Gradiva şi la partenerii săi care au o nevoie clară comercială de utilizare a datelor.

Utilizarea modulelor cookie

Site-ul nostru și partenerii noștri utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Poți controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser individual, însă dacă alegi să dezactivezi modulele cookie, acest lucru poate limita utilizarea anumitor funcții sau funcționalități pe site-ul sau serviciul nostru.

Pentru mai multe informații despre utilizarea modulelor cookie, accesează și Politica de utilizare a modulelor cookie.

Schimbul de date cu caracter personal

Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:

– ți-ai dat consimțământul;

– este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

– este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;

– este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;

– este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;

– este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliţie

– servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Ocazional, semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri, în și în afara Spațiului Economic European, pentru a lucra în numele nostru, cum ar fi reprezentanții legali, pentru a determina Acțiunea în instanță, sau companii IT pentru prelucrarea și livrarea de sisteme și tehnologii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre; vom dezvălui acestor parteneri informațiile necesare în aceste cazuri.

Furnizorii de servicii vor avea permisiunea de a obține datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și furniza serviciul. Nu vom dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile. Dacă nu dorești să îți dezvăluim datele cu caracter personal acestor companii, te rugăm să ne contactezi la e-mail: contact@cafegradiva.ro.

Securitatea prelucrării

Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare.

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal

Ai dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe.

E-mailuri în scopuri de marketing și preferințele publicitare

După consimțământ, suntem autorizați să trimitem e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când optezi pentru a primi e-mailuri de marketing (convenite în mod activ).

Vei avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. Poți face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la noi sau contactând-ne la contact@cafegradiva.ro. Dacă obiectezi, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.

E-mailurile de marketing conțin informații care credem că ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile noastre.

Am intrat într-un parteneriat cu o terță parte pentru a afișa publicitate pe site-ul nostru sau pentru a gestiona publicitatea pe alte site-uri. Partenerul nostru poate utiliza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a oferi publicitate pe baza activităților și intereselor tale de navigare.

Modificări la acest Acord de confidențialitate

Acest Acord de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Vă rugăm să vizitaţi site-ul pentru a vedea modificările Acordului de confidenţialitate.

Data intrării în vigoare: 01.11.2020

×